måndag, juli 25, 2011

STÄNGDA FRITIDSGÅRDAR ETT HOT

I Fullmäktige beskrev jag för några år sedan att ungdomssatsningarna är för få. Att fritidsgårdarna är förvaring istället för aktiv pedagogik.
Det blev inte ett dugg roligare att läsa i Borås Tidning den 20 juli att av 18 fritidsgårdar är 17 stängda under sommaren. Hur tänker de ansvariga?

Var är socialdemokraterna som under hektiska fullmäktigedebatter talat vitt och brett om vikten av ungdomssatsningar. Och hur viktigt det är för integrationen att skapa forum för gemenskap och dialog. Var är ni Lena Palmén (s) och Lennart Andreasson (v)?

FRITIDSGÅRDAR MED GENERÖSA ÖPPETTIDER
Nu - mitt under sommaren - håller 17 av 18 fritidsgårdar stängt. Det räcker med att uppehålla sig i city en sommartorsdag för att få en klar analys av nuläget. Där vimlar det av synliga problem och faror. Och tickande bomber.
Därför är fritidsverksamheten lika viktig under sommarmånaderna som under resten av året, och att det finns generösa öppettider på fritidsgårdarna. Alla ungdomar åker inte iväg under sommaren av olika orsaker.
När nu Borås Stad gör satsningar för ett levande city med aktiviteter som drar folk till centrummiljöerna är det ännu viktigare att det finns backup för ungdomar att träffas under andra former än i city. Att då hålla stängt på ungdomarnas mötesplatser är ett grymt beslut.

ÖPPET FÖR TURISTER
Under 90-talet var jag regelbundet i Frankrike. I min stad fanns en väl utvecklad kommunal verksamhet för alla åldersklasser - mitt under sommaren. Mina barn älskade dessa träffar. Man anordnade pedagogiska temadagar, kulturmöten, lektioner i dans, musik, teater och inte minst basketmatcher som var otroligt populära med "stjärnor" som gästspelare som goda förebilder.
Det är dessa aktiviteter som är viktiga för ALLA barn och ungdomar, oavsett i vilken stadsdel man bor i Borås eller är turist i staden.

NYTÄNKANDE SOM MÖTESPLATS
Fritidsgårdarnas nuvarande innehåll borde omprövas och finna nya roller - från förvaring och uppehållsrum till att bli mötesplatser likt "Facebook, MSN, Skype med flera företeelser.
Insiktsfulla politiker måste ompröva och finna nya sätt att finna och möta ungdomar, för att vinna ett mer generöst samhälle. Enligt FN´s Barnkonvention skall drygt 20% av kommunens satsningar ske på just barn och ungdomar.
Borås Stads satsning på ett Ungdomens Hus kanske är en väg i rätt riktning, dessvärre tvivlar jag på att man lyckas integrera ungdomar med olika bakgrund, etniska grupper och kulturer.
Fritidsgårdarna bör få sin "lokala profil". Kunna fungera som enskilda satelliter och forma sina egna verksamheter utifrån de behov som finns bland de barn och ungdomar som vistas eller bor i stadsdelarna. Med mer kunskapsrelaterat innehåll, som t ex läxhjälp. Med pedagoger och kuratorer som lyssnar och motiverar vilsna barn och ungdomar. Satsningar som får en positiv payback, inte bara för den enskilde utan också för hela samhället.

söndag, juli 24, 2011

VISKAN ÄR EN TYST KLOAK


Sedan mitt verk "ÄRR" installerades vid gamla Teaterbron vid Sandwalls Plats 2007 - har opinionen blivit starkare för varje år. Rösterna höjs att något borde göras åt Viskans kraftigt förorenade sediment. Viskan hör till ett av Sveriges mest förorenade vattendrag. Det är ett resultat av ett hämningslöst dumpande av giftiga, kemiska medel och färger från 50-talet fram till textilindustrins definitiva nedläggning på 80-talet.

FÖRSKÖNING AV STADSCENTRUM
Viskan har en stark identitet och politikerna borde slå vakt om de möjligheter vattendraget kan spela i Boråsmiljön. Men inget görs. Åren går och det händer ingenting.

HJÄRNBRIST INOM JÄRNVÄGSPOLITIKEN

Svensk järnvägspolitik är en katastrof. Medan länder i Europa storsatsar på snabbtåg och moderna anläggningar liknar Sveriges järnvägsnät de från gamla östeuropa.
Varför? Varför tar inte politikerna tag i problematiken? Nu sitter Miljöpartiet i en alltmer ansvarig ställning inte minst i många kommuner - varför griper man då inte och tar tag i miljöarbetet med att bygga ut den nya, svenska järnvägen. Och det raskt.

STORSATSNING PÅ NYA TÅG
Svensk järnväg är kraftigt eftersatt i decennier. Sträckan mellan Göteborg - Stockholm diskuteras år efter år. Varför händer inget? Förlamade politiker tar inte tag i frågorna.

ÅTERKOMMANDE FÖRSENINGAR
Statens Järnvägar köper in italienska lok och vagnar som får byggas om för svenska förhållanden. De klarar inte kyla eller snö. Är det något SJ borde veta så är det att vi har vinter i Sverige och därför inte lägga order på medelhavsvagnar. År efter år kollapsar dessa vagnar för köld eller snö. Och får byggas om, och anpassas efter vårt väder. Kraftiga förseningar får resenärerna att bli frustrerade i väntan.

SATSA PÅ MAGNETTÅG
Min uppfattning är att Sverige borde satsa på magnettåg. En lösning som är billigare och smartare än det traditionella tåg- och rälssystem som gäller nu. Det vi borde satsa på i Sverige är ett helt nytt system där tåget inte rullar eller åker fram utan svävar helt kontaktlöst. Det är snabbare, säkrare och förbrukar mindre energi. Min uppfattning är också att bygga räls på pelare underlättar dragningar i olika miljöer och skapar större driftsäkerhet. Tågen går alltså på upphöjda rälsar i luften.
Varför förs inte denna diskussion inom politiken, undrar jag?lördag, september 04, 2010

LARS GUSTAF TILL REGIONFULLMÄKTIGE


Hej. Nu är det jäktiga tider för alla politiska deltagare.
Med de här raderna vill jag ge dig lite information om min plats i höstens val.Inför hösten val avböjde du din kandidatur till Borås Kommunfullmäktige och Riksdagen. Varför det?

Det är sant. Jag tyckte jag fullgjort mina förpliktelser för dem som valde mig till Kommunfullmäktige för senaste mandatperioden 2006-2010. Jag har jobbat med många viktiga frågor under perioden och varit aktiv med noll frånvaro. Men Kommunfullmäktige är i min värld en "teaterföreställning", där besluten redan är fattade. Vi 73 deltagare behöver bara trycka grönt eller rött. Och jag anser det kan man trimma vilken apa som helst att trycka. Det är alltså relativt meningslösa timmar och pengar som förbrukas till dessa möten.

Mitt engagemang i Kulturnämnden kring alla typer av kulturfrågor, upplever jag däremot själv som betydligt mer aktiva och inte alltför sällan belyser jag obekväma sanningar som måste diskuteras. Mitt engagemang i Barn- och Ungdomskulturutskottet ser jag också som en viktig del i mitt politiska arbete. Om jag får fortsatt mandat inom mitt parti efter valet så jobbar jag gärna för kulturfrågor i både nämnd och utskott.
Att jag inte kandiderar till Riksdagen beror bl a på att jag anser att en ansvarsfull, ensamstående pappa kan inte lämna två tonårsbarn utan uppsikt under veckodagarna. Samt att jag anser Regeringsarbetet kräver ett stort engagemang och proffessionalitet. Alltför många "nissar" sitter i Riksdagen utan djupare kunskaper om sitt arbete, det tycker jag är fel.

Varför står du på Regionslistan och Regionfullmäktige?

Det är en bra fråga. Svaret blir mångfacetterat. Dels tycker jag att Borås förtjänar ett betydligt större utrymme i regionpolitiken än idag. Mycket av alla pengar hamnar i kustbandet och det är djupt olyckligt. Tar vi kulturen som exempel så får vi blott blygsamma bidrag. Däremot har Borås fått en nyckelroll som kulturbärare och lokomotiv i regionen. Det kan ju tyckas smickrande men Borås förtjänar också bidrag och regionalt handlingsprogram där Borås får en mer framträdande roll. Borås är sedan många år en perifer kommun inom regionen och underordnad i sin betydelse, vilket är olyckligt och skamligt. Det vill jag försöka ändra på och sätta fokus på problematiken och att Borås kräver större regional uppmärksamhet, bidrag och stöd.

Ditt Kommunalråd inom Folkpartiet tycker du är otålig, vad säger du om det?

Det är naturligtvis upp till honom att tycka vad han vill. Jag vet att han uttryckte detta i en Radio Sjuhärad intervju. Min definitiva uppfattning är att vi politiker måste fokusera och engagera oss hårdare i nyckelfrågor, vara tydliga och få lösningar genomförda snabbt.
Jag är idédriven och ser bara positiva fördelar med det. Jag vill förbättra och förändra, och det snabbt. Samma grundsyn har Barack Obama och Tony Blair och dom förebilderna är bättre än våra lokala kommunalråd, anser jag.
Visst jag får tjuvnyp, att jag är otålig och att jag inte begriper att demokrati måste få ta tid.
Till dem som har denna uppfattning säger jag direkt att de är förlorare. De insatser och förändringar som måste ske i samhället, måste ske snabbare, av den enkla anledning att allt roterar snabbare i vår omvärld.
I samma stund vi väntar på en förändring sker redan detta någon annanstans i vår omvärld. För mig handlar det om en medmänsklig grundsyn för service och medborgarvård. All hantering och handling måste ske snabbare.
Därför är det dags för oss politiker att "läsa in" omvärlden och förstå vilka förändringar som är viktiga för oss människor. Vi måste underkasta oss detta synsätt. För ett rikare liv och bättre samhälle. För alla.

Så man skall Kryssa dig till Regionen för Folkpartiet?

Ja, det är klokt. Jag arbetar envist och målinriktat. Under den senaste mandatperioden har jag lärt mig en hel del om politikens villkor, dessvärre också hur giriga och intoleranta en del politiker är. Dom skall jag inte ändra på, men gärna politiken. Och mer fokus på Borås.


JAG BLIR DIN RÖST IFALL DU INTE SJÄLV VILL
Jag och Folkpartiet i Borås har i högsta grad varit delaktiga i den positiva utveckling som Borås genomgått de senaste åren.

Men vi är inte nöjda.
Mycket återstår fortfarande att göra. På alla plan.

Jag vill arbeta för ett ännu bättre Borås, expansivt Borås — ett annorlunda Borås, ett attraktivt Borås som vill lite mer. Som växer både på bredden och höjden. Ett Borås där alla känner sig stolta, delaktiga och engagerade.

Lars Gustaf Andersson
Ledamot i Kommunfullmäktige i Borås fram till valet 2010. Ledamot i Barn- och Ungdomskulturutskottet samt Kulturnämnden.

NU KANDIDERAR JAG TILL REGIONFULLMÄKTIGE 2010 - 2014


måndag, maj 17, 2010

SABOTAGE iNNAN INVIGNING.

Den färgrika Galadressen som utsatts för vandalisering.
Grodorna har sparkats bort.
Så här såg de fina grodorna ut häromdagen. Så ser de inte ut längre.

Det händer mycket i Borås just nu. Förändringarnas vindar blåser. På fredag är det invigning av Borås Internationella Skulpturfestival 2010 med en rad nationella och internationella konstnärers verk. Ett av dessa är William Sweetloves verk "Cloned frogs on Gala dress" 1 av 5 producerade och inköpt av Borås Konstmuseum inför Skulpturfestivalen.

UTSATT FÖR ÅVERKAN
De färgglada skulpturerna har snabbt blivit populära. De är fantasieggande i i sina uttryck, i form och färg. Den politiska undertonen finns mot klooning och tillväxtpreparat. Allt stämmer inte trots det glada, färgrika yttre.
Barnen har fått kritik för att de klättrar på skulpturerna. Många föräldrar lyfter upp sina barn för att "rida" på de kolossala hundarna. Jag förstår dem.

Det som nu skett - total vandalisering och hänsynslös respekt mot verket är inte utfört av några småbarn. Det är vuxna ungdomar som saknar respekt och förståelse här i livet.
Ett äldre par som jag talade med när jag såg förödelsen hade tårar på kinderna. - " Det känns som man lika gärna kunnat sparka på oss".

Det som skett har skett. Nu kommer Galaklänningen att plockas bort. Förmodligen hela skulpturgruppen. Det kommer att kännas. Och de kommer att saknas av många inför invigningen.


tisdag, februari 09, 2010

KONSTVÄRLDEN VILL SE LARS VILKS SOM CHEF FÖR MODERNA

Så ser han ut. Lars Vilks, konstprofessorn som burit brädor och plank och vrakrester och skapat Nimis och Arx på Kullahalvön i Skåne. Som blivit en av Skånes större turistattraktioner. Han blev också uppmärksammad för sina rondellhundar med profeten, som du kan kolla här nedan.
Nu är det aktuellt med en ny chef till Moderna Museet i Stockholm. Lars Nittve skall sluta och det ha skett en omröstning vem man vill se som museets chef. Vida överlägset vann Lars Vilks mot tvåan Ernst Billgren. Intressant är att valen föll på konstnärer och inte konstvetare.

Det kanske också är något att tänka på vid rekryteringen av Konstmuseets nya chef till Borås, som nu pågår.

BENGT WESTERBERG AVSTÅR ARVODE EFTER KRITIK

För jävligt säger jag. Bidrag och oavlönat frivilligarbete är grunden för hela Röda Korsets existens. Likväl kan fd toppolitikern och Folkpartisten Bengt Westerberg plocka ut ett månadsarvode som på helåret närmar sig miljonen. För att vara exakt 822.000 kronor. I min värld är detta en stor skam mot alla bidragsgivare och frivilligarbetande läkare, sjuksköterskor och andra volontärer. Det är inte första gången dessa bidragsberoende organisationer har fel människor i olika befattningar. Stjäl, eller fuskar de inte till sig pengar för egen vinning så hittar de andra sätt att vinna fördelar.

Finansmannen Roger Akelius skänkte nyligen 100 miljoner kronor till SOS Barnbyar med motiveringen att organisationens ordförande skall vara oavlönad. En direkt käftsmäll mot Bengt Westerberg. Att Westerberg nu efter påtryckningar och kritik väljer tills vidare att arbeta oavlönad är en pudel - han borde avgå direkt.

- "Bengt Westerberg säger att det varit en våldsam debatt och att de har förlorat i medierna," vilket uttalande, vad trodde han? Det är klart att människor reagerar. När skolungdomar samlar in pengar, pensionärer skänker och företagare donerar - att man reagerar.

Nu skall man i Röda Korskretsar med ca 1200 medlemmar fråga hur ordförandens arvode och lön ska se ut. Det säger en hel del om den organisationen. Det kanske är dags för nytänkande så det inte blir ett Svart Kors.